Teknologihistorie


Hvilken betydning har teknologien for mennesket, vores samfund og naturen, nu og i fortiden? I faget ser vi på den teknologiske udvikling fra oldtiden og til i dag. Du bliver i stand til at gøre rede for afgørende forskelle på, hvordan teknologi opfattes i forskellige perioder og kulturer, og du lærer at forstå væsentlige årsager til udviklingen af en række konkrete teknologier. Hvordan ville verden fx se ud, hvis man aldrig havde opdaget elektromagnetisme eller fundet ud af, hvordan man kan flyve? I teknologihistorie får du et godt indblik i teknologiens betydning for mennesker og samfundet ligesom du vil lære at sammenligne forskellige landes udformninger og brug af teknologi.