Teknisk Gymnasium - et oplagt valg


Jeg læser i dag på Kunstakademiets Arkitektskole i København på instituttet for Bygningskunst og Design. Her arbejder vi både med emner som rumdesign, belysningsdesign, bygningstekstil og møbelformgivning. Det er et rigtig spændende studie, hvor det handler om at bringe arkitektur og design sammen.

Der er ingen tvivl om, at HTX var det helt rigtige gymnasium for mit videre valg af uddannelse. På HTX gik jeg på linjen industrielt design, og her fik jeg mange tekniske og matematiske færdigheder. Den basisviden bruger jeg i høj grad i dag på mit studie. Undervisningsformen på HTX var desuden meget visuel, og vi arbejdede kreativt med projekter – dette appellerede meget til min måde at tænke og arbejde på. Og det er i høj grad også den måde, som jeg arbejder på nu, når vi arbejder med studieprojekter.

Der er ingen tvivl om, at Teknisk Gymnasium har givet mig et godt indblik i emner, som jeg ellers ikke ville have stiftet bekendtskab med. For eksempel har valgfagene ’statistik og styrkelære’ og ’byggeri og energi’ givet en god indsigt i områder, som man fx ikke får på arkitektuddannelsen. Det betyder, at jeg i dag ved noget om både designprocesser, målgrupper, miljøvurderinger og meget mere – alle emner som også er relevante i forhold til bygningskunst og design.

Nikolaj Thrane Carlsen
Læser på Kunstakademiets Arkitektskole
HTX-student