Teknikfag


I teknikfaget har du mulighed for at udfolde din kreativitet og afprøve dine idéer igennem forsøg eller ved fremstilling af konkrete produkter. Faget består af tre teknikfagsretninger, som du skal vælge imellem inden 3. år – alle tre retninger relaterer til de problemstillinger, som man arbejder med på hhv. videregående uddannelser og i erhvervslivet. De tre teknikfagsretninger er:

Design og produktion: Her vil du opnå fortrolighed med teknologier til udvikling og femstilling af produkter og til styring og automatisering af processer i en produktion. Det kan fx være produktudvikling, automatiseret produktion og produktions- og procesovervågning samt styrings- og reguleringsteknik og materialeteknologi.

Proces, levnedsmiddel og sundhed: Her lærer du om de teknologier, som bruges inden for områderne sundhed, sygdom og miljø. Du får fx erfaring med bioteknologi og mikrobiologi samt brugen af disse i fx fødevareproduktion, sygdomsbekæmpelse og miljøbeskyttelse. Af andre emner vil du også kunne komme til at arbejde med genteknologi, kemisk produktion, miljøteknik, livsstil og sundhed, træning, genoptræning og hjælpemidler samt kost og ernæring.

Byggeri og energi: Her lærer du om, hvordan teknologisk viden bruges i fremstilling og udvikling af produkter og konstruktioner. Du får teoretisk og praktisk erfaring med fx konstruktioner, installationer og materialer samt de rette forudsætninger for at kunne forholde dig analytisk og innovativt til tekniske løsninger. Samtidig får du kendskab til områder som kvalitetsstyring, produktionsplanlægning og produktionsstyring.