Statistik


I statistik vil du få et stort indblik i statistikkens kerneområde – sandsynlighedsregning – og du vil lære i hvilke konkrete sammenhænge, at statistik kan anvendes. Vi ser nærmere på de grundlæggende principper inden for sandsynlighedsregning og hvordan statistikken kan videreformidles på en forståelig måde via bl.a. udsagn og grafer. IT vil desuden være en central del af undervisningen ift. at undersøge de forskellige statistiske problemstillinger.