Psykologi


Psykologi handler om, hvordan vi mennesker sanser, tænker, føler og handler. I faget ser vi bl.a. på, hvordan faktorer som arv, miljø, kultur og historie kan spille ind i forhold til vores adfærd. Du lærer også om centrale psykologiske teorier og at analysere og reflektere over psykologiske forhold. I undervisningen kigger vi bl.a. på forskellige psykologiske teorier og på nyere forskning inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, personlighed og identitet. Du lærer samtidig at forholde dig kritisk til psykologiske teorier og deres tilblivelse. I faget får du også en forståelse og respekt for menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer, og du lærer at navigere i en foranderlig og globaliseret verden.