Programmering


I faget programmering lærer du om alle sider af programmering lige fra brugen af et programmeringssprog til udviklingen af et konkret program. Her lærer du om, hvordan du kan programmere it-komponenter til at udføre planlagte handlinger. I faget får du samtidig et godt indblik i, hvordan du skal læse og rette i enkle programmer og du får en forståelse for de mere komplekse systemer. Faget bidrager samtidig til, at du udvikler en god evne til at tænke logisk og systematisk.