Opbygning


Teknisk Gymnasium er en 3 årig gymnasial uddannelse, der består af et fælles grundforløb på 3 måneder. Herefter følger et studieretningsforløb, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for en studieretning.
 

Grundforløb

De første 3 måneder på HTX kaldes for grundforløbet og består af obligatoriske fag som fx dansk, engelsk, matematik, fysik, kemi, samfundsfag, kommunikation og teknologi. Formålet med grundforløbet er dels at give dig nogle overordnede studiekompetencer, dels at give dig et større kendskab til HTX-uddannelsen og dens indhold. 

Når du har gennemført grundforløbet, er du parat til at begynde på din valgte studieretning.

Studieretningsforløb

På studieretningsforløbet fortsætter du med en række obligatoriske fag og samtidig får du nogle studieretningsfag. Disse fag vil sammen med en række valgfag præge hele dit studieretningsforløb, og det er her, at du har mulighed for at fordybe dig i de emner, der interesserer dig.

Alle tekniske gymnasier i hele landet udbyder studieretningsforløb inden for hovedområderne naturvidenskab, teknologi og kommunikation/it. Udover at vælge studieretning får du samtidig mulighed for at vælge en række valgfag som fx biologi, mediefag, programmering, statistik, design, astronomi, idræt, innovation, musik m.m. Det betyder, at du kan forme din uddannelse helt ud fra dine egne ønsker.

På studieretningsforløbet vil der også være tværfaglig undervisning, hvor du arbejder på tværs af flere forskellige fag inden for en række hovedtemaer.

Studieretningerne og udvalget af valgfag kan variere mellem de tekniske gymnasier. Hos dit lokale tekniske gymnasium kan du finde flere informationer om de studieretninger og valgfag, der udbydes der.