Idehistorie


I faget idehistorie får du kendskab til menneskets tanker og idéer inden for filosofi, videnskab og politik. Du lærer om forskellige teknologiformer samt hvordan teknologi og samfund har udviklet sig igennem historien. I idehistorie diskuterer vi også aktuelle problemstillinger inden for teknologi, videnskab, politik, kunst og etik – herunder etiske aspekter ved udvikling af ny teknologi.

Læs mere:

Links
Læs mere om idéhistorie B på ug.dk