Filosofi


Filosofi dækker over mange områder, og du vil bl.a. få viden om teoretisk og praktisk filosofi, og du vil komme til at arbejde med filosofiske problemstillinger og teorier – fx teknologiens betydning for samfund, kultur og for den enkelte. Du lærer at forstå og bruge elementær argumentationsteori, og du bliver i stand til at indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter. I filosofi vil du også komme til at stifte bekendtskab med forskellige etiske retninger, der siger noget om, hvordan mennesker bør forholde sig til hinanden, til naturen og teknologien.

Læs mere:

Links
Læs mere om filosofi B på ug.dk
Læs mere om filosofi C på ug.dk