Erhvervsøkonomi


I faget erhvervsøkonomi får du en grundlæggende indsigt i en virksomheds opbygning og dens samspil med omverdenen. I undervisningen bliver der gennemgået emner som virksomhedens idé, mål og strategi, organisationsstrukturer og ledelse, økonomistyring, forretningsplan og konkurrenceforhold. Du lærer at bruge din viden til at redegøre for problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed og til at diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder.

Læs mere:

Links
Læs mere om erhvervsøkonomi C på ug.dk