Design


I faget design får du kendskab til design af produkter, til kommunikationsdesign og til design af fysiske omgivelser. Du lærer om selve designprocessen – herunder forskellige metoder til at generere idéer og udvikle koncepter til at formidle en designproces og dens løsninger både visuelt og mundtligt. Du kommer både til at arbejde mellem det abstrakte og det konkrete – og mellem helhed og detaljer. Undervisningen vil være opdelt i lærestyret undervisning og projektarbejde, så du derved lærer teorien igennem praksis.

Læs mere:

Links
Læs mere om design B på ug.dk