Astronomi


Astronomi tager udgangspunkt i teorier om universet og dets astronomiske strukturer - mellem fortidens og nutidens forestillinger om verden. Faget bærer præg af nysgerrighed og fascination for det astronomiske verdensbillede, som er i evig forandring. Du vil i undervisningen stifte bekendtskab med de markante skift i det astronomiske verdensbillede, planter og stjernehimlen.   

Læs mere:

Links
Læs mere om astronomi C på ug.dk